Curriculum Vitae

De naamgevers van het kantoor, mr F.J.H.M. Berndsen en mr J.A.M. van de Sande hebben het kantoor opgericht in 1991.

Mr (Lex) Berndsen (1959) heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Mr Berndsen studeerde tevens fiscaal recht aan de K.U. Brabant en de Universiteit van Amsterdam. Mr Berndsen is sedert 1985 als belastingadviseur werkzaam in Tilburg, Amstedam en (thans) Breda alsmede sedert 1979 advocaat te Breda. Mr Berndsen is als huisadvocaat en fiscaal adviseur aan diverse internationale ondernemingen in en buiten Europa.

Mr (Johan) van de Sande (1961) heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en Kartelrecht, Civielrecht en Vennootschapsrecht aan de Freie Universitat Berlin.

Mr J.A.M. van de Sande is sedert 1985 advocaat en procureur in achtereenvolgens de arrondissementen Breda en Rotterdam en was als wetenschappelijk docent Burgerlijk recht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Thans bekleedt mr Van de Sande nevenfuncties in enkele verenigingsbesturen, een waarborgcommissie van een certificeringinstelling, docent bij diverse onderwijsinstellingen en bestuurder van een tweetal stichtingen.

De c.v’s van de overige medewerkers kunt u opvragen bij mevrouw N. Twigt, secretaresse in de vestiging Rotterdam.