Filosofie en Missie

Met name gelet op het feit dat vrijwel alle nieuwe relaties het kantoor kennen via bestaande clienten en afkomstig zijn uit het hele land (en daarbuiten) beschouwen wij ons allerminst als “het kantoor op de hoek”. Wij streven naar het verstrekken van praktische oplossingen voor complexe problemen en hoge kwaliteit van onze dienstverlening. We gaan daarbij een onconventionele aanpak niet uit de weg. Hoe lastiger een rechtsverhouding hoe meer wij ons in ons element bevinden.

Een goed dienstverlener dient niet alleen zorg te dragen voor een goede kwaliteit van zijn werk maar ook voor een betaalbare prijs. Aangezien onze organisatie eenvoudig en beheersbaar wordt gehouden zijn wij in staat om redelijke prijzen te hanteren. De duurzaamheid van de betrekkingen met onze clienten staat daarbij immer voorop. En laten we wel zijn: het komt regelmatig voor dat wederpartijen in feite al bij voorbaat in commercieel opzicht een geschil met onze clienten hebben verloren omdat zij worden geconfronteerd met aanzienlijk hogere declaraties.

In onze beroepsuitoefening zijn wij vasthoudend. Als wij in de zaak geloven dan komt het woord “opgeven” niet in het woordenboek voor. Betrokkenheid, loyaliteit maar ook onafhankelijkheid en objectiviteit zijn waarborgen voor een goede belangenbehartiging.