Rechtsgebieden

Het kantoor houdt zich met name bezig met de volgende onderwerpen:

 • onroerend goedrecht in het algemeen
 • koopovereenkomsten van met name registergoederen
 • huurrecht
 • arbeidsrecht
 • contractenrecht
 • projectontwikkeling
 • vennootschapsrecht
 • ondernemingsrecht, (internationale) contracten
 • procesrecht, arbitrage
 • bestuursrecht

Het kantoor is – veelal als huisadvocaat – werkzaam voor onder meer multinationale ondernemingen, midden en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaren en particulieren. Het kantoor verzorgt een juridische helpdesk voor meer dan 1.000 makelaars in het hele land. Het kantoor heeft een nationale praktijk en procedeert bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland.

Mr. J.A.M. van de Sande heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk

Mr. L.A.A. Steehouwer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

op www.rechtspraak.nk treft u ruim 300 gerechtelijke uitspraken aan van rechtbanken en gerechtshoven in het hele land van zaken die door het kantoor behandeld zijn. Een aanzienlijk aantal van deze uitspraken is van belang voor de beoordeling van soortgelijke juridische geschillen en rechtsvraagstuklen.