Rechtsgebieden

Het kantoor Rotterdam houdt zich met name bezig met de volgende onderwerpen:

 • onroerend goedrecht in het algemeen
 • koopovereenkomsten van met name registergoederen
 • huurrecht
 • arbeidsrecht
 • contractenrecht
 • projectontwikkeling
 • vennootschapsrecht
 • ondernemingsrecht, (internationale) contracten
 • procesrecht, arbitrage
 • bestuursrecht

Het kantoor Rotterdam is – veelal als huisadvocaat – werkzaam voor onder meer multinationale ondernemingen, midden en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaren en particulieren. Het kantoor verzorgt een juridische helpdesk voor meer dan 1.000 makelaars in het hele land. Het kantoor heeft een nationale praktijk en procedeert bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland.

Het kantoor Breda houdt zich met name bezig met (internationaal) fiscaal recht waarbij de nadruk wordt gelegd op de fiscale advisering op het gebied van (de organisatie van) ondernemingen, alsmede het fiscaal strafrecht.

Mr. F.J.H.M. Berndsen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk

Mr. J.A.M. van de Sande heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.