Tarieven

Ons honorarium
Ons honorarium bedraagt de aan de zaak bestede tijd maal het uurtarief van de advocaat die de zaak behandelt.

Onze huidige uurtarieven  zijn afhankelijk van de ervaring van de behandelend advocaat. De tarieven worden van tijd tot tijd geïndexeerd. Over het uurtarief wordt een opslag berekend van 6% voor kantoorkosten. Met verschillende partners in het bedrijfsleven, verenigingsleven en beroepsorganisatie zijn speciale afspraken gemaakt over onze tarieven.

De voornoemde tarieven zijn exclusief BTW en verschotten, waaronder griffierecht, deurwaarderskosten en procureurskosten en kosten van externe deskundigen.

Rechtsbijstandverzekering
Veel van onze cliënten beschikken over een rechtsbijstandverzekering. In het geval dat de gang naar de rechter nodig is kunt u uw rechtsbijstandsverzekeraar opdracht verstrekken om de zaak door onze kantoren te laten behandelen voor rekening van uw verzekeraar. U heeft een wettelijk gewaarborgd recht om uw eigen advocaat te kiezen, ongeacht of het gaat om een zaak die dient voor de rechtbank, hof, Hoge Raad of kantonrechter danwel bestuursrechter. Het Europees Hof van Justitie heeft in zijn uitspraak van 7 november 2013 dit onvervreemdbare recht nog eens onderstreept.